องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ราคากลาง
 
ภาพกิจกรรรม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นำโ .....
โครงการรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่
.....
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบา .....
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ประจำปีงบประมาณ2560
วันที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 08.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย นำโดยท่านนายกอินทรา  ทอง .....

กำลังโหลด
กำลังโหลด

กำลังโหลด