องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ราคากลาง
 
ภาพกิจกรรรม
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. โดยนายอิน .....
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"
ครั้งที่ 1 บ้านพังทุย .....
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ผู้ส .....
กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา .....

กำลังโหลด
กำลังโหลด

กำลังโหลด