องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย


6609494592842017.jpg

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นำโดยนายธเนศ ปราบพยัคฆา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย นายสุพันธ์ทอง กุลดา  ผู้อำนวยการกองช่าง  นางสาวนันทิชา  วันละคำ  หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย