องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย



กิจกรรม"ของดีเมืองน้ำพองประจำปี2561"


6914150622722018.jpg

กิจกรรม"ของดีเมืองน้ำพองประจำปี2561"
ณ ที่ทำการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ประจำทุกปี