องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


8814332522722018.jpg

กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น