องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"


961044523252018.jpg

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"
ครั้งที่ 1 บ้านพังทุย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ณ ศาลาประชาคม
ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป