องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยกิจกรรมวันไหว้ครู


11309240762142018.jpg

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยนายอินทรา  ทองป้อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางสาวระพีภรณ์  แก่นจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย