องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ประจำปีงบประมาณ2560


4712584642852017.jpg

วันที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 08.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย นำโดยท่านนายกอินทรา  ทองป้อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย นายทองสุข  ทองป้อง  รองนายกฯ  นายทับทิม   เบ้าบัวเงิน  ประธานสภาฯ  นายเดี่ยว   อ่างสุพรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมเป็นเกียรติมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ 2560  จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายอนัน  เลากลาง   2. นางบุญโฮม  ชนชี  3. นายธิติ แสงเขียว            ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น