องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ราคากลาง
 
ภาพกิจกรรรม
วันครู
วันไหว้ครู .....
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 15 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยนายอินทรา  ทองป้อง  นายกองค์การบริหา .....
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. โดยนายอิน .....
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน"
ครั้งที่ 1 บ้านพังทุย .....

กำลังโหลด
กำลังโหลด

กำลังโหลด