องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ราคากลาง
 
ภาพกิจกรรรม
ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
.....
ทบทวนแผน2562
.....
วันครู
วันไหว้ครู .....
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 15 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยนายอินทรา  ทองป้อง  นายกองค์การบริหา .....

กำลังโหลด
กำลังโหลด

กำลังโหลด