องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ราคากลาง
 
ภาพกิจกรรรม
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ประจำปีงบประมาณ2560
วันที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 08.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย นำโดยท่านนายกอินทรา  ทอง .....
มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยธรรมชาติ
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอินทรา ทองป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย ได้มอ .....
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 13 เมษาย .....
อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน
เมื่นวันอังคารที่ 22  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น     ณ  บริเวณวัดบ้านหัวบึง  หมู่ .....

กำลังโหลด
กำลังโหลด

กำลังโหลด