องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยงานเทศกาลไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ปี2560งานเทศกาลไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ปี2560