องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยกิจกรรมโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดระดับตำบลเมื่อวันที่  27 กันยายน 2560  เวลา 10.00 น.
นำโดยนายอินทรา  ทองป้อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน พร้อมประชาชนในตำบลพังทุย
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสะอาดระดับตำบล  ซึ่ง มีการดำเนินการมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ซึ่ง หมู่บ้านที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด คือ อันดับที่ 1 บ้านนาขาม หมู่ที่ 6
อันดับที่ 2   ได้แก่  บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4
                           บ้านนาขาม หมู่ที่ 13
                           บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8
 รองวัลชมเชย  ได้แก่  บ้านพังทุย หมู่ที่ 1