องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย...เคลื่อนที่พบประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย...เคลื่อนที่พบประชาชน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.  ณ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา  ตำบลพังทุย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
นำโดยนายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ  ได้ร่วมออกพื้นที่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลพังทุย