องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย


พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. โดยนายอินทรา ทองป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย ได้เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตร โดยมีนายเดี่ยว อ่างสุพรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยได้กล่าวรายงานรายละเอียดในการจัดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการท้องถิ่นตำบลพังทุยเข้าร่วมและผู้ปกครองน้องๆนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย
#2561