องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยขอเชิญผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน ตำบลพังทุย เข้าร่วมประชุม เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมโครงการกีฬาตำบลพังทุย ประจำปีงบประมาณ2562


ขอประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชน เยาวชนตำบลพังทุย เข้าร่วมการประชุม โครงการกีฬาตำบลพังทุยประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย