องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาตำบลพังทุยคัฟ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561


ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาตำบลพังทุยคัฟ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดพังทุย ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น