องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย 
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนันทิชา วันละคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวทฤษฎี มหาโยธี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางแพรวรุ่ง บัวภารังษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางดวงใจ ศรีคำมี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกฤษฎา เสริมสุข
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
 
 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นางสาวสิริณี สุวรรณโสภา
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
 
 
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอริศรา ชัยพฤกษ์
ผช.นักพัฒนาชุมชน
 
 
นักประชาสัมพันธ์
นายวิไล วงษ์เฮือน
นักประชาสัมพันธ์
 
 
ผช.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวสุภาวิณี พัฒนาศูนย์
ผช.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 
 
จพง.ธุรการ
นางอัจฉราภรณ์ ชุมแวงวาปี
จพง.ธุรการ
 
 
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายราชัน ชุมแวงวาปี
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นายฐาปกรณ์ บัวละคร
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจำรัส เนืองใต้
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นายอนุสรณ์ มาตสีหา
ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
คนงานทั่วไป
นายหนูไร รูปคำ
คนงานทั่วไป
 
 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายปริญญา นรมาตย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

รอการเพิ่มข้อมูล