องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทดสอบลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน3
รายละเอียด: ทดสอบลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน3
 
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
ที่อยู่: ต.พังทุย
เบอร์โทรศัพท์: 043-459131
ราคา: 1000.00 บาท
 
ทดสอบลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน2
รายละเอียด: ทดสอบลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน2อ้อย
 
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
ที่อยู่: ต.พังทุย
เบอร์โทรศัพท์: 043-459131
ราคา: 100.00 บาท
 
ทดสอบลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
รายละเอียด: ไม้กวาดดอกหญ้า
 

 
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
ที่อยู่: ต.พังทุย
เบอร์โทรศัพท์: 043-459131
ราคา: 100.00 บาท