องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยผลิตภัณฑ์ชุมชน
ฟาร์มโคนม
รายละเอียด: ทดสอบลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน3
 
กลุ่มผู้ผลิต: ฟาร์มโคนม
ที่อยู่: อบต.พังทุย
เบอร์โทรศัพท์: 0951790947
ราคา: 99999.99 บาท
 
ไร่อ้อย
รายละเอียด: ทดสอบลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน2อ้อย
 
กลุ่มผู้ผลิต: ฟาร์มโคนม
ที่อยู่: อบต.พังทุย
เบอร์โทรศัพท์: 0951790947
ราคา: 99999.99 บาท
 
ไม้กวาด
รายละเอียด: ไม้กวาดดอกหญ้า
 

 
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
ที่อยู่: ต.พังทุย
เบอร์โทรศัพท์: 043-459080
ราคา: 999.00 บาท